Zasady działalności

Napisałaś do mnie list serdeczny
przyniosłaś trzy jabłka z ogrodu
ciszę ukrytą w chlebie
zdziwiony myślę nieśmiało
że Bóg mnie kocha przez ciebie
                                                                                                                               (ks. Jan Twardowski)

 

  Na słowo "hospicjum" ludzie reagują różnie - ulgą lub przerażeniem. 
 

  W średniowieczu oznaczało ono gospodę dla pielgrzymów. Hospicjum jest schronieniem, w którym utrudzeni wędrowcy odpoczywają przed Najdłuższą Drogą.
              
   W hospicjach obejmuje się opieką chorych w terminalnej fazie choroby, to znaczy w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, leczonych objawowo. Hospicjum domowe troszczy się o chorych przebywających w swoich domach - w środowisku, które znają i gdzie czują się najlepiej. Chorych odwiedzają wolontariusze niemedyczni, a w razie potrzeby także duszpasterz, psycholog i pracownik socjalny. Zespół hospicjum otacza jednocześnie opieką rodzinę chorego w trudnym okresie choroby oraz osierocenia. 

    Opieką paliatywną zostanie objęty każdy zgłaszający się chory (lub zgłaszany przez osoby trzecie) i wymagający opieki, będący w terminalnej fazie choroby. Warunkiem świadczenia są wskazania medyczne, które określa lekarz z zespołu domowej opieki paliatywnej.

    Odwiedzamy chorych w ich domach. Uczymy opiekunów chorych, jak sobie radzić. Pomagamy rozwiązywać życiowe problemy. Wypożyczamy nieodpłatnie aparaturę medyczną oraz sprzęt, pomagający pielęgnować chorego w domu. Towarzyszymy chorym i ich bliskim w poszukiwaniu prawdy, sensu i nadziei, w czasie choroby, umierania i w żałobie.

    Wspieranie chorych i ich bliskich nie oznacza jednak wyręczania służby zdrowia i rodziny pacjentów. Jesteśmy przekonani, że takie dodatkowe wsparcie jest ludziom chorym terminalnie bardzo potrzebne. Nasze Stowarzyszenie nie jest duże, prawie wszyscy pracujemy i mamy rodziny; naraz jesteśmy w stanie objąć opieką hospicyjną nie więcej niż 7-8 chorych. Bardzo zależy nam na dobrych kontaktach, współpracy z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami środowiskowymi. W wielu ośrodkach współpraca ta układa się dobrze lub bardzo dobrze, czasem jednak napotykamy na kłopoty, niezrozumienie naszych intencji i sposobów działania. Prosimy o życzliwość i wsparcie działalności naszego hospicjum. Mamy przecież wspólny cel: dobro naszych podopiecznych – ludzi, którzy zbliżają się do kresu życia.

Nie pomagamy umierać, lecz godnie żyć.