Kontakt

 Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne
„POMOC”
ul.Lipowa 6/1
64-500 Szamotuły

NIP 787-19-53-936
Numer KRS
0000158197

HOSPICJUM DOMOWE
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
ul.Szczuczyńska 60
64-500 Szamotuły
 

telefon kontaktowy 662-915-415
czynny w dni robocze w godz. od 9:00 do 15:00

e-mail: szamotuly_pomoc@wp.pl

Teren objęty działaniem Stowarzyszenia - powiat szamotulski.