O nas

Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc”
powstało 18 kwietnia 2003 r.

  1. Większość z nas mieszka w Szamotułach i okolicy. To nas łączy. I jeszcze to, że chcemy (lub lubimy – choć to nie zawsze musi razem występować) pomagać innym. I pewnie to, że lubimy się wzajemnie.
  2. Reszta nas dzieli, a raczej: pięknie różni. Wiek: 20-80+. Płeć: obie, raczej w równowadze. Zawód: od studentów, przez przedsiębiorców różnych branż, pracowników różnorodnych firm, naukowców – do emerytów. Stan rodzinny: raczej jesteśmy osadzeni w rodzinach jako rodzice i dziadkowie, są też osoby, które nie uwiły (jeszcze) własnego gniazda. Charaktery: mieszanka wybuchowa.
  3. Przez kilka lat zajmowaliśmy się jednym rodzajem działalności: wspomaganiem ubogich. Od 2008 roku podjęliśmy dzieło wspierania osób chorych. W roku 2009 zorganizowaliśmy pierwszy (ale nie ostatni) koncert charytatywny.
    Latem 2010 roku odbyła się pierwsza półkolonia. Ciągle się rozwijamy.
  4. Jesteśmy normalnymi ludźmi. Z tym, że nie na pewno ;-).
  5. Prezes wszystkim ufa, a każdy robi swoje.
  6. Zebrania Stowarzyszenia odbywają się raz w miesiącu i trwają nie dłużej niż godzinę. Pewnie dlatego – ciągle się lubimy (patrz punkt 1 i 2).

 

Nasze spotkania