Konto bankowe

Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne
„POMOC”
ul.Lipowa 6/1
64-500 Szamotuły

BGŻ S.A. o/Szamotuły

Nr rachunku bankowego: 94 2030 0045 1110 0000 0091 9040