Konto bankowe

Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne

„POMOC”

ul. Lipowa 6/1
64-500 Szamotuły

BS Duszniki

59 9072 0002 2004 0406 9173 0001