Sprawozdanie 2011r.

 

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „POMOC”