Sprawozdanie 2010r.

 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2010 – 31.12.2010

 Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „POMOC”