Aktualności 2008

02-12-2008

„POMOC” w PGR (Pniewskim Gimnazjalnym Radiu)

2 grudnia 2008 kilku członków Stowarzyszenia uczestniczyło w niecodziennym przedsięwzięciu.

     Byliśmy gośćmi internetowego radia, prowadzonego przez młodzież Gimnazjum im. ks. kanonika Mariana Maciejewskiego w Pniewach, pod kierunkiem wicedyrektor Barbary Molik
     Audycja, w której wzięliśmy udział, poświęcona była w całości idei hospicyjnej i sprawom wolontariatu oraz pracy naszego Stowarzyszenia. Pytania przygotowała sama młodzież. Oprócz nas w audycji wzięli udział wolontariusze – uczniowie pniewskiego gimnazjum i pani dyrektor Maria Papis.
     Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że w pniewskim gimnazjum pracują ludzie, dla których praca z młodzieżą jest ich pasją. Gościliśmy już tam wcześniej dwukrotnie. W połowie października trójka naszych wolontariuszy spotkała się z uczniami gimnazjum, miesiąc później odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów chętnych do pracy w wolontariacie. 
     Pobyt w PGR-ze był dla nas bardzo miły, choć na widok mikrofonu głosy nieco nam drżały. Żałowaliśmy tylko, że z przyczyn technicznych (najprawdopodobniej przeciążenie serwerów w związku z odbywającą się w tym czasie w Poznaniu Światową Konferencją Klimatyczną) audycja nie została nadana na żywo, co uniemożliwiło zadawanie pytań przez słuchaczy.