Aktualności 2008

01-01-2008

Początki hospicjum

Początki hospicjum: styczeń-lipiec 2008r.

• 31 stycznia na terenie Aresztu Śledczego w Szamotułach przedstawiciele naszego Stowarzyszenia spotkali się z senatorem Mieczysławem Augustynem. Rozmowa dotyczyła możliwości stworzenia w Szamotułach hospicjum.

• 13 lutego po raz pierwszy spotkaliśmy się z ks. Ryszardem Mikołajczakiem – twórcą i prezesem Hospicjum św. Jana Kantego w Poznaniu. Spotkanie to zapoczątkowało współpracę Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Pomoc” z najstarszym poznańskim hospicjum.

• 16 lutego gościliśmy na zebraniu hospicjum w Pile; wzięli w nich udział przedstawiciele filii pilskiego hospicjum z Czarnkowa, Wronek, Wałcza, Trzcianki, Złotowa i Wyrzyska.

• 18 lutego o formach pomocy osobom w stanie terminalnym z powiatu szamotulskiego rozmawialiśmy z wicedyrektorem szamotulskiego szpitala – dr Andrzejem Leją.

• 1 marca wzięliśmy udział we mszy świętej w parafii Miłosierdzia Bożego w Poznaniu i zorganizowanym tam spotkaniu parafialnych przedstawicieli „Caritas” archidiecezji poznańskiej, poświęconym działalności hospicjów domowych.

• Od początku marca do końca kwietnia sześciu naszych wolontariuszy przeszło szkolenie w Hospicjum Palium na Os. Rusa w Poznaniu.

• W dniach 9-10 maja uczestniczyliśmy w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej „HOSPICJUM 2008” i VI Ogólnopolskim Forum Onkologii i Psychoonkologii w Toruniu.

• W czerwcu Starosta Paweł Kowzan użyczył nam pomieszczeń na stworzenie hospicyjnej wypożyczalni – ul. Szczuczyńska 60.

• W czerwcu Prezes Stowarzyszenia zawarł umowę z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Szamotułach; dotyczyła ona pracy w hospicjum wolontariuszy osadzonych w szamotulskim areszcie.

• 10 lipca przywieźliśmy pierwszy transport używanych łóżek do naszego magazynu, rozpoczął się ich remont i pierwsze wypożyczenia stopniowo pozyskiwanego sprzętu