Aktualności 2009

06-08-2009

Prestiżowa nagroda Komisji Europejskiej i Rady Europy

Prezes naszego Stowarzyszenia otrzymał list od generała Pawła Nasiłowskiego – Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. List gratulacyjny Dyrektor otrzymał też do Dyrektor szamotulskiego Aresztu Śledczego – Włodzimierz Kaczmarek.

 

DYREKTOR GENERALNY                                  Warszawa, dnia 14 czerwca 2009 r.
Służby Więziennej
 
 
                                                                                  Szanowny Pan
                                                                                  Paweł Łączkowski
                                                                       Prezes Szamotulskiego Stowarzyszenia
                                                                                  Charytatywnego „POMOC”
 
 
            Szanowny panie Prezesie!
 
            Z ogromna satysfakcją i przyjemnością pragnę poinformować, iż polska Służba Więzienna zdobyła główną nagrodę w organizowanym przez Komisję Europejską i Radę Europy konkursie „Kryształowa waga wymiaru sprawiedliwości”.
            Konkurs dotyczył projektów, których celem jest odkrywanie i promowanie innowacyjnych praktyk w zakresie procedur kryminalnych, organizacji sądów oraz ulepszanie działania systemu publicznego wymiaru sprawiedliwości w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Nagroda „Kryształowa waga wymiaru sprawiedliwości” jest bardzo prestiżowa, podnosząca rangę podejmowanych przez państwo działań, świadcząca o kreatywności  danych  instytucji, otwartości  na  zmiany, skuteczności          w zaangażowaniu w rozwój i stosowanie jak najlepszych praktyk.
            Służba Więzienna przedstawiła projekt „Wolontariat skazanych w Polsce” – nowatorską formę współpracy z hospicjami i domami pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, polegającą na zatrudnianiu osób pozbawionych wolności jako wolontariuszy niosących pomoc osobom najbardziej potrzebującym.
            Z okazji tego cennego wyróżnienia składam Panu serdeczne podziękowania za wspieranie inicjatywy oraz udzieloną pomoc w organizacji Hospicjum Domowego w Szamotułach. Jego aktywną częścią są osadzeni z Aresztu Śledczego w Szamotułach, którzy jako wolontariusze niosą niezbędną pomoc ludziom dotkniętym chorobami nowotworowymi oraz osobom ubogim.
            Z pełną odpowiedzialnością proszę, aby poczuł się Pan współtwórcą sukcesu otrzymania przez Służbę Więzienną tej prestiżowej nagrody.
Życzę Panu  wszelkiej  pomyślności  w  zakresie  podejmowanych  działań,  w tym w szczególności dalszej owocnej współpracy ze strukturami Służby Więziennej dla dobra Państwa i obywateli.
 
                                                                                  Łączę wyrazy szacunku
           
                                                                                   gen. Paweł Nasiłowski