Aktualności 2010

27-09-2010

POMOC poszkodowanym przez powódź w 2010r.

Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne "POMOC" przeprowadziło zbiórkę publiczną na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

 

Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „POMOC” zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 maja 2010 r. przeprowadziło zbiórkę publiczną na terenie Miasta i Gminy Szamotuły z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym przez powódź w 2010 r. z terenu gminy Reńska Wieś.

 

Łącznie zebrano następujące dary rzeczowe:

1.     żywność                                             2 532,65 kg

2.     zboże                                               17 950,00 kg

3.     odzież                                                     56,60 kg

4.     chemia                                               3 651,88 kg

5.     ziemniaki                                           1 950,00 kg