Aktualności 2010

26-10-2010

Dary z miast partnerskich

W grudniu 2009r. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły p. Włodzimierz Kaczmarek zwrócił się do miast partnerskich Szamotuł z prośbą o rozeznanie możliwości pozyskania łóżek wycofywanych z użytkowania w szpitalach funkcjonujących w tych miastach.

    Intencją tego było doposażenie wypożyczalni sprzętu medycznego działającej przy Szamotulskim Stowarzyszeniu Charytatywnym „POMOC„.
    Z sześciu miast, do których zwrócono się w grudniu ubiegłego roku z tym zapytaniem, dwa odpowiedziały pozytywnie: Tielt w Belgii i Bruneck we Włoszech.
    Na początku lipca br., podczas wizyty w Tielt, wchodzący w skład delegacji oficjalnej p. Paweł Łączkowski – Prezes Stowarzyszenia, miał okazję zwiedzić tamtejszy szpital i zapoznać się ze sprzętem, który Tielt zamierzało przekazać bezpłatnie Gminie Szamotuły. Wówczas okazało się, że oprócz łóżek szpitalnych jest jeszcze inny sprzęt m.in. składane wózki inwalidzkie, inkubator, wagi dla niemowląt, baseny dla chorych, pompy infuzyjne, stoliki nocne, krzesła, fotele, itp., który będzie można wykorzystać w Szamotułach.
    W wyniku rozmów pomiędzy Burmistrzem, Prezesem Stowarzyszenia „Pomoc” p. Pawłem Łączkowskim a dyrektorem Szpitala Powiatowego p. Michałem Kudłaszykiem i p. Tomaszem Stasiakiem, przy jednoczesnej przychylności ze strony Starosty Szamotulskiego p. Pawła Kowzana, ustalono, że  w/w sprzęt zostanie zagospodarowany zarówno przez hospicjum domowe, jak i szpital oraz inne podmioty, które wyrażą chęć jego otrzymania.
     W piątek 14 października 2010r. w mieście partnerskim Tielt, miało miejsce oficjalne przekazanie sprzętu medycznego i gospodarczego. W przekazaniu uczestniczyli Burmistrz MiG Szamotuły p. Włodzimierz Kaczmarek i kierownik Wydziału Promocji Miasta, Informatyki i Współpracy Zagranicznej Henryk Złobiński. Ze strony belgijskiej obecni byli burmistrz Tielt Michiel van Daele, Sekretarz Miasta Dirk Verbeke, dyrektor Szpitala im. Św. Andrzeja Roger Van de Walle oraz kierownik działu technicznego z personelem odpowiedzialnym za przygotowanie sprzętu do transportu.
    Burmistrz Szamotuł wręczył Burmistrzowi Tielt i dyrektorowi Szpitala pamiątkowe tablice w języku polskim oraz flamandzkim z podziękowaniami za okazałą pomoc.
    Kolejny transport sprzętu medycznego, tym razem z Bruneck, odbędzie się w miesiącu listopadzie. Sprzęt ten odbierze dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach p. Jaromir Zieliński oraz członek Stowarzyszenia Charytatywnego „ POMOC „ p. Maciej Borowczak.
 

Tekst: Henryk Żłobiński
Foto: Tine Vercruysse, Tielt