Aktualności 2008

07-07-2008

Powiat Szamotulski wspomaga Hospicjum Domowe!!!

Władze Powiatu Szamotulskiego z zadowoleniem i gotowością wsparcia powitały utworzenie w lipcu bieżącego roku przez Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc” HOSPICJUM DOMOWEGO.

Wolontariat godny podziwu i wsparcia!

Zapewnienie opieki paliatywnej jest ważnym moralnym obowiązkiem samorządów wobec mieszkańców. Stąd władze Powiatu Szamotulskiego z zadowoleniem i gotowością wsparcia powitały utworzenie w lipcu bieżącego roku przez Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc” hospicjum domowego. Oparta na wolontariacie organizacja otrzymała od Powiatu pomieszczenia oraz środki na działalność, a od Szpitala Powiatowego łóżka dla chorych.
„Pomoc” od pięciu lat organizuje w Szamotułach bezpłatne posiłki. Dwa razy w tygodniu potrzebujący mogą dzięki darczyńcom i wolontariuszom zjeść ciepły obiad. Stowarzyszenie pomaga też mieszkańcom, wydając artykuły spożywcze z Wielkopolskiego Banku Żywności oraz odzież. Działacze stowarzyszenia, któremu prezesuje Paweł Łączkowski, doszli jednak do wniosku, że choć zainteresowanie tymi formami wsparcia jest bardzo duże, to jednak nie stanowią one najpełniejszej formy pomocy, jaką jeden człowiek dać może drugiemu. Postanowili zająć się opieką nad osobami nieuleczalnie chorymi. Gotowość do bezpośredniego i pośredniego działania na rzecz tej idei zgłosiło kilkanaście osób. Pozostało wybrać formułę działania. – Dowiedzieliśmy się, że hospicjum, które miałoby podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, musiałoby spełnić szereg trudnych i kosztownych warunków. Dlatego przy z Hospicjum im. Jana Kantego w Poznaniu założyliśmy hospicjum domowe oparte na pracy wolontariuszy. W ciągu pierwszych trzech miesięcy działalności pomagaliśmy 17 osobom z gmin Szamotuły, Kaźmierz, Ostroróg i Wronki – mówi dr Agnieszka Krygier-Łączkowska, która koordynuje działania wolontariuszy. 

                                                                                   

Agnieszka Krygier-Łączkowska pokazuje sprzęt, jakim dysponuje wypożyczalnia Hospicjum Domowego przy ulicy Szczuczyńskiej 60 w Szamotułach.

Podstawowe informacje o hospicjum można znaleźć na stronie internetowej www.pomocszam.republika.pl
Aby stowarzyszenie przyszło z pomocą nieuleczalnie choremu, zgłosić po nią powinna się jego rodzina (tel. 662-915-415). Należy jednak pamiętać, że hospicjum ma służyć osobom w zaawansowanym stadium choroby – wymagającym leczenia objawowego, a nie przyczynowego. Tym, których choroby, zdaniem lekarzy, nie da się zlikwidować. Tacy chorzy przebywają w domach, na co dzień pomagają im pielęgniarki i rodziny. Hospicjum pomaga w codziennych czynnościach przy chorym – pokazuje jak myć, jak zapobiegać odleżynom, wypożycza odpowiedni sprzęt – między innymi wózki inwalidzkie i łóżka. Trzydzieści łóżek przekazał Stowarzyszeniu Pomoc Szpital Powiatowy, sprzętem wsparł też hospicjum Zespół Szpitalno-Sanatoryjno w Kowanówku (pow. obornicki). Pomieszczenia przy ulicy Szczuczyńskiej w Szamotułach, w których mieści się już wypożyczalnia sprzętu, udostępnił w imieniu właściciela, czyli Skarbu Państwa, Starosta Szamotulski. Remontem lokali zajęli się osadzeni w Areszcie Śledczym w Szamotułach. Jego naczelnik, Włodzimierz Kaczmarek, jest jednym z działaczy Stowarzyszenia. Podkreśla, że hospicjum powstało dzięki zaangażowaniu wielu ludzi – począwszy od samych członków Stowarzyszenia, poprzez dyrektorów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, szamotulskich lekarzy i pielęgniarki, po panów ofiarnie odnawiających pomieszczenia. Wszystkich – pomagających chorym w domach, pracujących fizycznie czy zapewniających transport – jednoczy chęć niesienia pomocy.
- Pierwszy raz poczułam, że pomogłam, gdy dostałam telefon od pewnej pani, która wystraszona informowała, że jej tata wymaga opieki hospicyjnej. Powiedziałam jedno zdanie – nie zostawimy was. Potem w jej głosie słyszałam wielką ulgę. Na tym właśnie polega nasza działalność – dawanie ludziom nieuleczalnie chorym i ich bliskim poczucia, że nie zostają sami ze swoimi problemami i cierpieniem – mówi A. Krygier-Łączkowska. Dziś odbiera takie telefony coraz częściej. Problem, którego na co dzień większość zdrowych ludzi nie dostrzega, dotyczy jednak wielu chorych. A jego powagę podkreśla fakt, że już w pierwszym kwartale działalności szamotulskiego hospicjum niektórzy podopieczni zdążyli zejść z tego świata. – Dlatego wychodzimy z założenia, że jutra może nie być. Jeśli możemy nieść pomoc, czynimy to jak najszybciej – zapewnia W. Kaczmarek.
Naprzeciw działaniom Stowarzyszenia wychodzą też samorządy, w tym także Powiat Szamotulski. W miniony czwartek Starosta Szamotulski Paweł Kowzan podpisał z prezesem Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Pomoc” Pawłem Łączkowskim umowę, na mocy której Powiat przekazuje na tegoroczną działalność hospicjum 12 tysięcy złotych. – Działalność hospicjum jest kolejnym uzupełnieniem niezbędnej mieszkańcom Ziemi Szamotulskiej opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, a na obie te dziedziny Powiat nigdy nie szczędzi środków. Dlatego chcemy wspierać także Stowarzyszenie „Pomoc”. Jesteśmy wdzięczni za inicjatywę prowadzenia hospicjum i pełni podziwu dla wolontariuszy – mówi Starosta Szamotulski Paweł Kowzan.