Aktualności 2011

12-07-2011

Półkolonia 2011r.

Przez dziesięć dni pomiędzy 27 czerwca a 8 lipca br w obiektach Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbywała się druga półkolonia zorganizowana przez Szamotulskie Stowarzyszenie Charytatywne "Pomoc".

Ubiegłoroczna formuła zajęć sprawdziła się, co skłoniło organizatorów do jej powtórzenia w trakcie tegorocznych wakacji. Uczestnikom półkolonii zaproponowano zajęcia rozwijające ich zainteresowania sportowe, uzupełnione o elementy zabawy.
Okazało się, że ponownie organizatorzy ''mieli nosa''. Czworo wychowawców – instruktorów: Iwona Musiał, Bartłomiej Synowiec, Andrzej Piasek i Piotr Galus ''zaspakajało apetyt'' na zorganizowany ruch osiemdziesięciorga dzieci uczniów szkół podstawowych (klasy II-VI). Dziewczęta wyżywały się w siatkówce, chłopcy wybrali piłkę nożną. Wieści o ciekawie prowadzonych zajęciach, które uzupełniane były posiłkami oraz słodkimi upominkami, szybko się rozchodziły i każdego dnia nowi rodzice przyprowadzali swoje dzieci, które czas wakacji spędzały przed komputerem i telewizorem. To cieszy, bo już wydawało się, że dzieciom się nie chce. Nie jest tak źle. Trzeba tylko dotrzeć do nich z ciekawą ofertą. Potwierdzali to zadowoleni rodzice, którzy 8 lipca licznie uczestniczyli w zakończeniu półkolonii. Wśród zaproszonych na ten dzień gości byli: zastępca burmistrza pan Wojciech Rabski, prezes "Pomocy" Paweł Łączkowski, członkowie Stowarzyszenia: Michał Karwacki (który szefował przedsięwzięciu), Marek Handschuh oraz Włodzimierz Starzonek, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Jerzy Najderek, przedstawiciel Urzędu - Roman Wieczorek. Były upominki, dużo smakołyków oraz zabawa i rywalizacja w przeciąganiu liny. Grupa dziewcząt wygrała z drużyną zaproszonych gości, którzy co prawda w garniturach, ale czuli wolę walki. Podobało się i rodzice oraz ich dzieci, smucąc się, że to koniec, dokonywali już zapisów na rok przyszły.
W tym miejscu wypada podziękować wszystkim, którzy przyczynili się przeprowadzenia obozu: Panu burmistrzowi Włodzimierzowi Kaczmarkowi, radnym Miasta i Gminy Szamotuły za przyznanie dotacji, panu dyr. Włodzimierzowi Kosterkiewiczowi za udostępnienie obiektów, opiekunom.

Do następnego roku!!

Półkolonie 2011r.