Aktualności 2012

29-10-2012

Szlachetna Paczka w Szamotułach

 Szlachetna Paczka w Szamotułach 

Podczas zebrania wolontariuszy (październik 2012) Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomoc", zaakceptowano pomysł włączenia się do akcji „Szlachetna Paczka”.

 Szlachetna Paczka w Szamotułach

 

Podczas zebrania wolontariuszy (październik 2012) Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomoc", zaakceptowano pomysł włączenia się do akcji „Szlachetna Paczka”.

Projekt ów realizowany jest w całej Polsce przez Stowarzyszenie „Wiosna”, z prezesem ks. Jackiem Stryczkiem na czele. Akcja polega na dotarciu do rodzin, które znalazły się, w trudnej sytuacji materialnej z powodu choroby jednego z członków rodziny bądź innych przyczyn. Rodziny te zazwyczaj nie są objęte pomocą Ośrodków Opieki Społecznej. Często z powodu poczucia godności czy wstydu nie proszą o pomoc.

Każdego roku liderzy oraz  wolontariusze, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie, wyszukują rodziny do projektu. Przeprowadzają oni szczegółowe wywiady, ankiety. Rodziny informują o swoich potrzebach, o tym, co jest w danej chwili im niezbędne.

Później, w listopadzie, lista rodzin z poszczególnych regionów widnieje na stronie internetowej Szlachetnej Paczki. Tam wybieramy rodzinę, której chcemy pomóc.

W tym roku, najbliżej nas, znalazła się rodzina z Obornik. Na liczbę osób, które prowadzą wspólne gospodarstwo, składają się: rodzice i ośmioro dzieci. Ojciec stracił pracę z powodu choroby (niedowład kończyn). Matka natomiast nie pracuje, zajmuje się dwuletnim Arkiem.

Postanowiliśmy im razem pomóc. Jako darczyńcy zgłosiliśmy się do projektu i zaczęliśmy gromadzić potrzebne rzeczy dla wybranej rodziny. Na ten czas biuro prezesa Pawła Łączkowskiego stało się miejscem, gdzie wolontariusze gromadzili potrzebne produkty i środki, a potem pakowali, by w końcu je wysłać. Tym samym, kuchenka gazowa wraz z butlą, środki czystości, żywność, odzież i wiele, wiele innych (łącznie 21 kartonów), pojechało do Obornik. Tam znajdował się magazyn, gdzie wolontariusze Szlachetnej Paczki, przejęli od nas przygotowane dary. Byliśmy zaskoczeni ilością darów, które otrzymaliśmy, od ludzi dobrego serca!

Pełni entuzjazmu, postanowiliśmy, że w tym roku obejmiemy projektem: Szlachetna Paczka nasze miasto.