Aktualności 2013

01-01-2013

Do dzieła!

 Do dzieła!

 

            Dzięki współpracy  grupy twórczej SZAGA* oraz Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego Pomoc powstał pomysł działania na rzecz dzieci w formie warsztatów manualnych. 

 Do dzieła!

 

            Dzięki współpracy  grupy twórczej SZAGA* oraz Szamotulskiego Stowarzyszenia Charytatywnego Pomoc powstał pomysł działania na rzecz dzieci w formie warsztatów manualnych. W pierwszym odcinku spotkamy się z dziećmi niepełnosprawnymi. Wspólnie przygotujemy stroje na balik karnawałowy, a potem każde dziecko będzie mogło poczuć się jak gwiazda i pokazać się w pełnej kreacji.

            Do dzieła – tak zatytułowaliśmy cykl spotkań manualnych i  twórczych dla dzieci. Pierwsze spotkanie odbędzie się 3 stycznia 2013 roku w klubie AA przy ul. Franciszkańskiej, o godzinie 17:00.

 

Grupa SZAGA powstała z inicjatywy kilku osób, współdziałających na rzecz popularyzacji twórczego spędzania wolnego czasu. Naszym celem jest zachęcanie oraz wspieranie innych w realizacji wspólnych pasji. Cyklicznie organizujemy spotkania i warsztaty inspirujące do działania na tym polu.